Poniższy dokument pozwoli nam poznać Państwa oczekiwania odnośnie projektu. Informacje podane w briefie posłużą jedynie do wykonania oferty i projektu. Jeśli niektóre z pytań są według Państwa zbędne – można je pominąć.

Proszę pamiętać, że dokładnie wypełniony brief pozwoli nam na lepsze dopasowanie oferty oraz spełnienie oczekiwań dotyczących projektu.

Informacje ogólne

___________________________
Pozostaw puste, jeśli nie posiadasz strony www.
np. pozycjonowanie strony, reklamy itp.
Jeśli więcej niż jeden adres, proszę wymienić po przecinku.

Dane osoby do kontaktu:

___________________________

Informacje o projekcie strony:

___________________________
Proszę podać rodzaj zdjęć
Jakie i ile?
W przypadku większej ilości, proszę wymienić po przecinku.
np. kontakt, oferta (podzielona na kilka pojedynczych ofert itp.)

Funkcjonalność projektu:

___________________________
Jakie?

Informacje techniczne

___________________________
Do wypełnienia w przypadku posiadania domeny

Dodatkowe informacje

___________________________