Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO ) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników jest

WolfBrothers Sp. z o. o.
ul. Płk. Stanisława Dąbka 8/307, 30-732 Kraków
NIP 6793194923
REGON 38530495400000
KRS 0000823695

WolfBrothers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 30-732, przy ulicy Płk. Stanisława Dąbka 8/307, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000823695, NIP 6793194923, REGON 38530495400000.

 1. Formularz kontaktowy służy wyłącznie do przesłania zapytania. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi.
 2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Użytkowników, wynikających z rozporządzenia RODO.
 3. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania lub całkowitego usunięcia lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych.
 4. ADMINISTRATOR może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy.
 5. Dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, jeżeli wynika to z innych przepisów lub prawnych obowiązków Administratora.
 6. Dla udzielenia odpowiedzi konieczne jest podanie następujących danych osobowych KLIENTA:
  • adres e-mail lub numer telefonu;
  • formularz zawiera też możliwość podania imienia i nazwiska – jednak podanie tych danych nie jest wymagane.
 7. Dane osobowe związane z formularzem są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do opracowania i udzielenia odpowiedzi. – po tym okresie są usuwane
 8. Dla zrealizowania publikowania wpisów i komentarzy w blogu podłączonym do serwisu – konieczne jest założenie konta poprzez podanie adresu e-mail. Do czasu wyrejestrowania się uczestnika z blogu uczestnik może zdecydować o:
  • – pozostawieniu swoich wpisów w blogu pomimo realizacji z dalszego uczestnictwa,
  • – skasowaniu wszystkich wpisów umieszczonych pod swoim loginem,

  ADMINISTRATOR STRONY nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisów i komentarzy uczestników blogu.

 9. W serwisie są umieszczone linki do witryn zewnętrznych innych podmiotów, co do których ADMINISTRATOR nie posiada żadnej kontroli. ADMINISTRATOR nie ponosi odpowiedzialności za informacje lub materiały umieszczone na tych witrynach. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami korzystania i ochrony danych osobowych na wszystkich witrynach innych podmiotów przed rozpoczęciem korzystania z nich lub przed przekazaniem danych osobowych.
 10. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki KLIENT wyraził zgodę. W przypadku, gdy KLIENT nie poda niezbędnych do realizacji usługi danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie usługi może być niemożliwe.
 11. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Użytkowników, wynikających z rozporządzenia RODO.
 12. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania lub całkowitego usunięcia lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych.
  • – jeżeli podstawą przetwarzania była udzielona zgoda osoby – to zgoda może być odwołana w każdym momencie,
  • – jeżeli podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy – usunięcie danych może być niemożliwe – jeżeli przetwarzanie jest wymagane przez obowiązujące przepisy (np. finansowo-księgowe)
  • – jeżeli podstawą prawną jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora to KLIENT posiada prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu jego danych.

  Dla realizacji w/w żądań można skorzystać z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. Klient ma prawo do odwołania swojej zgody w każdym momencie.

 13. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego danych osobowych przez ADMINISTRATORA.

Polityka dotycząca wykorzystania cookies

Niniejsza Polityka określa zasady tworzenia, przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies w celu zrealizowania drogą elektroniczną usług żądanych przez Użytkownika. Zasady użytkowania cookies oparte są o postanowienia Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne – wraz z późniejszymi zmianami.

I. Informacja ogólna o cookies

 1. Administrator w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tworzy i przechowuje tymczasowe pliki i uzyskuje dostęp do wybranych informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies – oznacza dane binarne, najczęściej niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach Użytkownika, które są wykorzystywane w językach programowania do sprawniejszej komunikacji serwisu internetowego i użytkownika.
 3. Pliki Cookies tworzone na urządzeniach użytkownika mogą pochodzić zarówno z systemu Administratora (t.zw. Cookies własne) jak i też z zewnętrznych programów nadzorujących komunikację w internecie (t.zw. Cookies zewnętrzne np. pochodzące z serwisów Google i innych).
 4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 5. Jeżeli użytkownik po zapoznaniu się z niniejszą informacją pozostawi ustawienia aktualnie używanego urządzenia końcowego (w szczególności ustawienia przeglądarki)zezwalające na stosowanie cookies to w myśl art.173 ust.2 użytkownik wyraził zgodę na wykorzystywanie cookies na aktualnie przeglądanej stronie i podstronach.

II. Cele stosowania cookies

 1. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych w celu zapewnienia poprawnej transmisji danych pomiędzy połączonymi komputerami. Mają one bardzo szerokie zastosowanie , pomagają dostosować zawartość strony ustawień w komputerze odbiorcy, zapamiętują preferowany wygląd strony, np. ustawiony rozmiar czcionki, zapewniają wykonanie przez użytkownika kilku etapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w sklepie internetowym). Ciasteczka mogą też być wykorzystywane do dopasowania wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny. Można powiedzieć, że technologia „ciasteczek” jest niezbędna do prawidłowego wyświetlania stron interaktywnych.
 2. Oprócz ciasteczek wysyłanych ze strony z która się łączymy, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołują, np. Google, YouTube czy serwisy społecznościowe jak Facebook, Twitter i inne.
 3. Najogólniej możemy podzielić Cookies na dwa typy plików:
  • cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
  • cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 4. W normalnej sytuacji stosowane Cookies są bezpieczne dla użytkownika. Przy prawidłowym ich stosowaniu nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu (jest ograniczony) oraz przypisaną wartość (klucz).
 5. Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.
 6. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli użytkownik nie wyłącza możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z różnych witryn, oznacza to w praktyce, ze wyraża zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 8. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania i później zrealizowania na przykład transakcji zakupu w sklepie internetowym. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w większości witryn.
 9. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 10. Należy zaznaczyć, że technologia Cookies jest wykorzystywana przez hakerów do infekowania komputerów i wprowadzania złośliwego oprogramowania. Technologia Cookies, która ma zapewnić prawidłową komunikację z serwerem strony jest w tym przypadku wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Ochronę przed takim atakiem jak i też innymi formami prób hakerskich powinien zawsze stanowić przede wszystkim dobry program ochrony antywirusowej.
 11. ADMINITRATOR może wykorzystać “cookies” w następujących mi.in. w nastęujących celach na odwiedzanej przez Państwa stronie:
  • – konfiguracji serwisu,
  • – zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika,
  • – zapamiętanie historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
  • – zapamiętywanie zawartości koszyka Użytkownika,
  • – zapamiętywanie rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  • – uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie,
  • – optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych na stronie,
  • – dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika (np. rozdzielczość monitora) i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do parametrów monitora;
  • – świadczenia usług reklamowych – czyli dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
  • – zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.